Thomas Road Clinic - Now Open

درباره ما

درباره ما

ما می خواهیم شاهد شکوفایی و پیشرفت تمام کمیونیتی های خود در Aotearoa نیوزلند باشیم. ما می دانیم که صحبت کردن در مورد صحت روان همیشه آسان نیست ، پیدا کردن کمک یا دانستن اینکه چه کاری باید انجام دهید در شرایطی که شما یا یکی از عزیزانتان با مشکلات در حال مقابله هستید. ما می دانیم بخصوص وقتی که ازفامیل و دوستان تان هزاران مایل دورتر هستید، زمانی که کوشش می کنید این کار را با زبان، فرهنگ متفاوت و کشور دیگری انجام دهید، سخت تر می باشد.

ما امیدواریم که این منابع کمی برای شما سهولت ایجاد کرده باشد  تا در چالش‌های زندگی راه حل پیدا کنید، خوب بمانید و پیشرفت کنید

دیدگاه (رشد کردن =  Thrive) توسط Vanisri Mills (DCNZ) بوجود امده است برای کمک به کمیونیتی های قومی که درنیوزیلند می باشد تا دسترسی آسان ‌تر به امکانات و منابع سلامت روان داشته باشند. با ارائه این معلومات به زبان‌های مختلف و استفاده از مفاهیم  کتله عظیمی از فرهنگ‌ها، امیدواریم که کمیونیتی های قومی ما درنیوزلند بتوانند به راحتی معلومات مورد ضرورت خود را برای خوب ماندن و شکوفایی به دست آورند.

ما تصدیق می کنیم که کمیونیتی های قومی ما به صورت باورنکردنی متنوع هستند، وما در اینجا همه این تنوع راثبت نکرده ایم. ما امیدواریم که در آینده  بتوانیم این امررا بنا کنیم

قدردانی و تقدیر

.با تشکر از همه کسانی که در بوجود امدن Thrive نقش داشته اند

کمیونیتی های محلی ما

ما از اعضای کمیونیتی های محلی خود دروایکتو Waikato برای بوجود امدن ( Thrive) کمک خواستیم، استقبال شان باور نکردنی بود. آنها بصورت سخاوتمندانه وقت، دانش خود را در اختیارما گذاشتن و داستان های خود همراه ما شریک کردند  با این امید که بتواند به دیگرانی  در موقعیت  مشابه قرار گرفتند کمک کند. اعضای کمیونیتی ها از فرهنگ های مختلف در گروه های متمرکز اشتراک کردند، پرسشنامه ها را پر کردند و به ما گفتند که از این وب سایت چه می خواهند و چه ضرورت دارند. بدون شما، این کار ممکن نبود، یا به عنوان معتبر، بنابراین یک تشکر بزرگ از تمامی شما

تیم پروژه ما (همچنین اعضای کمیونیتی های محلی)

ما خوش چانس بودیم که یک تیم پروژه با کتله متنوعی از مهارت ها، تجربه و تخصص دخیل در Thrive بودیم. وجه مشترک تمام تیم پروژه، اشتیاق به حمایت از سلامتی کمیونیتی های ما و ایجاد تغییرات مثبت بود

:با تشکر از
Vandna Stringer, Dr Shemana Cassim, Susanna Wilford, Komala Pather, Jessie Zhu and Dr. Hiran Thabrew

ما همچنین می خواهیم که از هیئت امنای   ،کمیته های مشورتی و تیم های عملیاتی قدردانی کنیم

برای فیلم برداری وویرایش ویدیوها تشکر می کنیم.   Hamish Kinnaird بیور برای طراحی و دیزاین ویب سایت،از Rachel Bauer ما از محترمه راچل بیور

Our Funders

با تشکر از تمویل کننده گان مالی ما

رشد کردن Thrive یک وسیله دیجیتالی است که توسط دایورسیتی کونسیلینگ (Diversity Counselling)نیوزلند (DCNZ)  توسعه وانکشاف یافته است.