Thomas Road Clinic - Now Open

غم واندوه / از دست دادن

غم واندوه  چیست؟

غم و اندوه فرآیند و کتله ای از احساسات است که وقتی چیزی یا کسی را که دوستش داریم یا به او دلبسته ایم از دست می دهیم.

:به عنوان مثال، شما ممکن از دست داده باشید
مردم - از دست دادن یا فوت  یک شخص (ماتم وسوگواری) پایان دادن دریک رابطه
مکان ها - نقل مکان به کشور دیگر، تغییر مکتب یا از دست دادن خانه
سلامت – به دلیل بیماری یا حادثه
جایگاه شما در جهان – برای مثال از دست دادن یا ترک وظیفه یا تیم
چیزی که مالک آن هستید – از دست دادن در اثر دزدی ، تصادف، بلایای طبیعی، جنگ
حیوانات خانگی

غم و اندوه می تواند یک پروسه بسیار دردناک باشد. ممکن انواع احساسات و واکنش های فیزیکی داشته باشید.احساس کنید که هرگزبعد از دست دادن  دوباره بهبودی نخواهید یافت، یا اینکه نمی دانید چگونه می خواهید به زندهگی ادامه دهید.

علائم اندوه وغم

:برخی از مواردی که ممکن متوجه شوید عبارتند از
شوک و بی حسی – این معمولا اولین واکنش بعد از دست دادن است، و مردم اغلب درباره "گیج بودن" صحبت می کنند
غم و اندوه بسیار زیاد، همراه با گریه فراوان
خستگی یا فرسودگی
قهر بودن – نسبت به شخصی که از دست داده اید یا دلیل از دست دادن تان
احساس گناه – به عنوان مثال، احساس گناه در مورد موقع عصبانیت تان، در مورد چیزی که گفته اید یا نگفته اید، یا نمی توانید جلوی مرگ عزیزتان را بگیرید
ترس – پس از یک ضرر قابل توجه، ممکن است احساس اضطراب، ترس، درماندگی یا ناامنی کنید. اگر یکی از عزیزانتان را از دست داده اید، ممکن نگران این باشید که چگونه می توانید بدون او به تنهایی مدیریت کنید

علائم جسمانی – ما اغلب غم و اندوه را یک فرآیند احساسی می‌دانیم، اما می‌تواند به مشکلات جسمی، از جمله خستگی، حالت دلبدی، کاهش یا افزایش وزن، درد ها، یا تغییرات خواب (کمتر یا بیشتر از حد معمول خوابیدن)سبب شود.

.این احساسات ممکن است همیشه وجود نداشته باشند و احساسات قوی ممکن به صورت غیر منتظره ظاهر شوند

.تشخیص اینکه چه زمانی ماتم وسوگ، غم و اندوه یا از دست دادن دلیل رفتار متفاوت یا احساس شماست، همیشه آسان نیست

علائمی که نشان می دهد ممکن به حمایت بیشتری ضرورت داشته باشید

مهم است که به یاد داشته باشید که تقریباً هر احساسی که در اولین باربعد از دست دادن دارید طبیعی است. با این حال، اگر بعد از مدتی متوجه تغییراتی در غم و اندوه خود نشدید، یا احساس نمی‌کنید که می‌توانید به تنهایی از پس امور برآیید، باید با داکتر معالج عمومی خود (داکتر فامیلی) صحبت کنید.

:بخصوص مهم است که در جستجوی کمک باشید اگر
احساس کنید که زندگی ارزش زندهگی کردن ندارد
ارزوی مرگ با عزیزتان  که فوت کرده است
احساس بی اعتمادی کردن به دیگران از زمانی که عزیز تان رااز دست دادن داده اید
ناتوان به انجام فعالیت های عادی روزانه خود
ناتوان به مراقبت از اولادهایتان یا افرادیکه تحت تکفل خود دارید
استفاده بیش از حد از الکل یا سایر مواد مخدر
ناتوان به انجام وظایف حفظ مراقبت شخصی مانند دوش گرفتن یا تهیه غذا
بوجود امدن اختلال در روابط با نزدیکان تان

از کجا می توانم حمایت بیشتری دریافت کنم؟

داکترمعالج عمومی شما  بتواند با پیشنهاد گزینه های درمانی شمارا حمایت و کمک کند