Thomas Road Clinic - Now Open

اضطراب

اضطراب چیست؟

.اضطراب یک احساس ناراحتی مانند نگرانی یا ترس است که می تواند خفیف یا شدید باش

هر فردی در بخشی از زندگی خود احساس اضطراب دارد. برای مثال، ممکن در مورد مصاحبه وظیفه یا شرکت در آزمون یا امتحان احساس نگرانی و اضطراب کنید. احساس اضطراب در چنین مواقعی می تواند طبیعی باشد

اما برای بعضی از افراد کنترل نگرانی ها برایشان دشوار می باشد، یا متوجه می شوند که این احساسات بیشتر اوقات  در وجود شان باقی می مانند یا احساس می کنند بسیار قوی هستند. که امورات زندگی روزمره شما را تحت تاثیر قرار دهد که از موقعیت هایی که باعث نگرانی شما می شود جلوگیری کنید

.با حمایت و درمان مناسب، می توانید احساس بهتری داشته باشید

علائم اضطراب

(علائم فیزیکی) در بدن شما
احساس  کنید که قلب شما تیزکارمیکند یا می تپد
تنش در وجود - ممکن در شانه ها، گردن یا فک خود احساس کنید
دل درد
احساس تنگی در قفسه سینه و مشکل در نفس کشیدن
احساس گرما و عرق کردن
احساس لرزه یا وحشت زده گی
خوابیدن بسیارزیاد یا بسیار کم
تلاش برای تمرکزکردن
تغییرات در اشتهای شما - برخی افراد اشتهای خود را از دست می دهند، برخی افراد بیشتر احساس گرسنگی می کنند
احساس می کنید مغزتان آرام نمی گیرد یا فکر کردن به چیزها سخت تر است
 احساس بی قراری، بد خلقی، به راحتی آزرده شدن یا بی قرار داشتن وقتی که نشسته اید

 (علائم عاطفی) در احساسات شما
مشکل در کنترل احساس نگرانی
فکرکردن به بدترین اتفاقات
مشکل در داشتن آرامش
مشکلات به خواب رفتن یا خواب ماندن
مشکل در تمرکز
افکار مسابقه ای یا کج وپیج
فکر می کنید که دیگر حوصله و تحمل ندارید
احساس ناامیدی، شرمساری، غمگینی، عصبی، مضطرب یا بی قراری
احساس می کنید که احساسات  خود را از دست داده اید
فکر بد در مورد خود داشتن
احساس تنهایی یا انزوا
احساس اینکه زندگی معنای خود را از دست داده است

(علائم رفتاری) در نحوه عمل کرد شما
دوری از تجمعات معمول مانند کلیسا، مسجد، معبد، فامیل و دوستانتان که سبب تقویت روحیه شما می شدند
تمایل به تنها ماندن
دوری کردن از افراد نزدیک خود
بهانه پیدا کردن برای جنگ کردن همراه فامیل و دوستان
گذراندن وقت زیادی به تنهایی

در مورد اضطراب چه کنم؟

در صفحه نکات سلامتی ما کارهایی وجود دارد که می توانید برای حمایت از سلامت خود و کاهش اضطراب انجام دهید

اگر این علائم را در خود شناسایی کردید ، می توانید از حمایت مسلکی بهره مند شوید. با درمان و حمایت مناسب،احساس بهتری داشته باشید. با صحبت کردن با داکترمعالج عمومی خودتان  (داکتر فامیلی) شروع کنید